drawings

2016 – aus der Reihe ‘hello again’ – Tuschezeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2015 – aus der Reihe ‘hello again’ – Tuschezeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2015 – aus der Reihe ‘hello again’ – Tuschezeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2015 – aus der Reihe ‘hello again’ – Tuschezeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2015 – aus der Reihe ‘hello again’ – Tuschezeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2015 – aus der Reihe ‘hello again’ – Tuschezeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2015 – aus der Reihe ‘hello again’ – Tuschezeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2014 – aus der Reihe ‘hello again’ – Tuschezeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2014 – aus der Reihe ‘hello again’ – Tuschezeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2013 – aus der Reihe ‘hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2013 – aus der Reihe ‘hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2013 – aus der Reihe ‘hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2013 – aus der Reihe ‘hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2013 – aus der Reihe ‘hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2012 – aus der Reihe ‘hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2012 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2012 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2012 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2011 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm

2010 – aus der Reihe ‚hello again’ – Finelinerzeichnung auf Papier – 29 x 21 cm